ALB Group

Albgroup përfshin nën emrin e tij 4 kompani dhe eksperiencë në më shumë se 9 viteve në sipërmarrje për sektorin e pastrimit,
higjenizimit, distribucionit, teknologjisë dhe turizmit. Albpastrim, Albsolution, Albacademy, Direct Booker kane sjellë në tregun shqiptar shërbime dhe produkte inovative për kohën, kanë edukuar tregun dhe konsumatorin duke synuar të jenë lider në sektorin e tyre.

Përmes kompanive të Albgroup jemi përpjekur të ndikojmë në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe punës të klientëve tanë, jemi përpjekur të ndikojmë në zhvillimin e përgjithshëm të komunitetit, duke ofruar një gamë të gjërë produkti dhe shërbimi për çdo industri.