INNVEST

INNVEST është një platformë unike që mbështet, investon, inkubon dhe ndihmon zhvillimin e ideve të reja teknologjike duke përmirësuar aftësitë, industritë dhe ndërmarrjet e tyre përmes inovacionit, konkurrencës dhe brendësisë.
Ajo u themelua në shkurt 2020 në Shqipëri, si një ent privat që kombinon kërkimin inovativ duke bashkuar investitorët dhe idetë e reja të biznesit për sfidat urgjente ekonomike jo vetëm në të gjithë Shqipërinë, por edhe në Ballkanin Perëndimor, me një synim afatgjatë për rritje të qëndrueshme në komunitetin lokal të biznesit dhe formimin e ekosistemit teknologjik.

Më shumë se 30-50 investitorë ballkanikë janë të angazhuar në anëtarët dhe rrjetin e Klubit INNVEST duke sjellë një vlerë të shtuar direkte për ekonominë shqiptare. Më shumë se 1500+ njerëz morën pjesë në aktivitetet e INNVEST në 2021.